Estonian Cultural Centre - Adelaide

home page
e-news
HALL HIRE
societies and clubs
community
links
contact
site map
Estonian Hall200 Jeffcott Street
North Adelaide 5006
South Australia
map

Hall hire & caretaker:
(08) 8267 1649
estonianhall@gmail.com

societies and clubs...
Austraalia Eesti Seltside Liit. (AESL)

Enne 1947. aastat elas Austraalias umbkaudselt 1000 eestlast. Siin tegutsesid sellel ajal ainult kaks eesti organisatsiooni. Nendeks olid Melbourne Eesti Ühing "Kodu" ja Sydney Eesti Selts "Meie Kodu Linda".

Pärast eelmainitud aastat hakkas Austraaliasse saabuma eestlasi Saksamaa põgenike laagreist.. 1951. aastal võis eestlaste arv siin mandril ulatuda kuni 7000. See andis võimaluse ühiskonna tegevuse organiseerimiseks ja mitmesuguste organisatsioonide loomiseks.

Austraalias on suuremate linnade vahel, kus paiknes enamik eestlasi, suured vahemaad. Koostöö kordineerimiseks ja informatsiooni levitamiseks oli vajalik luua sobiv keskorganisatsioon.

Melbourne Eesti Ühing "Kodu" juhatuse algatusel moodustati Sydneys toimkond selleks otstarbeks. Toimkonna kutsel peeti Austraalia Eesti Seltside Liidu asutamiskoosolek Sydney Eesti Majas 4. ja 5. jaanuaril 1952. aastal. Koosolekul olid esindatud ülemandriliselt 12 organisatsiooni 23 esindajaga. Koosoleku juhatajateks valiti Villem Maidre Melbournest ja Arnold Perendi Sydneyst. Koosoleku tulemuseks oli otsus luua Austraalia Eesti Seltside Liit (AESL). Põhikirja kavandi esitas selle koostaja Arnold Perendi. See kinnitati väheste täiendustega. Põhikirja kohaselt AESL eesmärgiks on kooskõlastada Austraalia eesti ühiskondlike organisatsioonide tegevust, Eesti rahvuskultuuri säilitamise ja arendamise, eestlaskonna majanduslike ja sotsiaalsete huvide teenimise, Eesti rahva vabaduse ja iseseisvuse taastamise ja Austraalia rahva ja riigivõimu organitega heade suhete arendamise alal.

Esimese juhatuse, asukohaga Sydneys, moodustasid Aleksander Peel - esimees, Arnold Lond - abiesimees, Leonid Kallas - peasekretär, Arnold Perendi ja Alfred Tanimäe - sekretärid, Victor Niineorg - laekur ja Oskar Juurma - liige.

Oma eesmärkide taotlemisel töötab Liit Austraalias kehtivate seaduste piirides. Liit töötab tihedas koostöös eesti kirikuga, teiste usuliste, rahvuslike ja majanduslike organisatsioonidega.

Liit on aastate jooksul majanduslikult toetanud eestlaste rahvuslikke, kultuurilisi ja ka poliitilisi üritusi. Viimane ajastus, kus taotleti Eesti taasiseseisvumist.

Liidu majanduslik alus põhineb Rahvuskapitalil, mille moodustab iga-aastane toetuste kogumise aktsioon Austraalia eestlaskonnas. Lisaks on omatud pärandusi. Suurim nendest oli Ants Kaljo oma, mis veel tänapäeval võimaldab Liidul aktiivselt toetada eestlaskonna tegevust.

Liidul on aastal 2004 veel 25 liikmesorganisatsiooni, 1551 liikmega. Iga aasta toimub Liidu liikmete aastapeakoosolek, kuhu organisatsioonid saadavad oma esindajad vastavalt liikmete arvule. Liidu juhatus valitakse igal aastal uuesti esindajate kogu koosoleku poolt. Juhatuse asukoht on rotatiooni korras kolm aastat kas Sydneys, Melbournes või Adelaides.

Liidu patronaazi all peetakse Eesti Päevad Austraalias. Alates 1954. aastast on neid korraldatud eelmainitud kolmes keskuses, kas kolme või kahe aasta tagant. 1988. aastal toimusid Melbournes Ülemaailmsed Eesti Päevad (ESTO 88). See oli Austraalia eestlaste suursaavutus arvestades meie vähest arvu ja kaugusi mujalt maailmast. Esmakordselt võtsid sellest pidustusest osa kodu eestlased.

Vaatamata meie liikmete arvulisele vähenemisele, loodame veel pikemat aega siin mandril tegutseda meie rahva kultuuri, riigi ja rahva huvides.

AESL juhatus.

Adelaides aastal 2004.

[home page] [e-news] [HALL HIRE] [societies and clubs] [community] [links] [contact] [site map]
Copyright©2014 Estonian Cultural Centre - Adelaide
http://adelaide.eesti.org.au/aesl.html
http://www.eesti.org.au
Monday, 21 April 2014, 11:31:58
kustas@pages.on.net